Podružnična cerkev Sv. duha Slovenj Gradec

Na prehodu v 16. stoletje je cerkev Sv. duha postala sedež slovenjgraških protestantov.

Špitalska cerkev Sv. duha v Slovenj Gradcu (levo) je lep primer gotske arhitekture z baročno opremo.

Posebnost

Leta 1417 je premožni priseljenec Janez iz Loke v mestu zgradil mestni špital, namenjen skrbi za stare, onemogle in bolehne meščane. Beneficij Sv. duha je dokumentiran leta 1428, ko se stavba prvič omenja kot kapela, zgrajena za potrebe mestnega špitala in posvečena Sv. duhu.

Značilnosti

Špitalska cerkev Sv. duha, zrela gotska arhitektura, je od leta 2001 uvrščena med spomenike državnega pomena.

V prezbiteriju je ohranjena poznogotska poslikava slikarja Andreja iz Ottinga s 27 prizori Kristusovega pasijona (1450–1460), v pritličju slavoloka je votivna podoba ustanovitelja špitala Janeza iz Loke in njegove soproge ali pa njunega sina Bernarda – odličen primer zgodnjega slikanega portreta na Slovenskem.

Posebnost špitalske cerkve je šeststrani nadstrešni stolpič, ki je pri srednjeveških cerkvah običajno nosil zvonove, streha objekta pa je zaklad stare rokodelske obrti izdelave skrilavcev, poleg skodel značilne kritine za to območje.

Danes

Nekdaj skrbno urejen spomeniški ambient je za časa delovanja župnika Jakoba Sokliča (1893–1972) gostil razstavo srednjeveške plastike (1964) in kasneje še razstavo del baročnega kiparja Janeza Jurija Mersija (1979). Občasno so v cerkvi bogoslužja in kulturne prireditve.