Dvorec Rotenturn

Dvorec naj bi ime dobil po opečni barvi strešnikov in nekdanjem stolpu (iz besed rot in turn).

Posebnost

Dvorec stoji na robu mestnega jedra Slovenj Gradec in je nastal iz obrambnega stolpa ob severozahodni strani nekdanjega mestnega obzidja.

Značilnosti

Prvotni obrambni stolp, ki se prvič omenja leta 1361, je bil ob severozahodni strani nekdanjega mestnega obzidja za obrambo proti turškim in madžarskim vpadom konec 15. stoletja.

Leta 1493 ga je moral oskrbnik Franc Prager prezidati v utrjeno graščino za namene novega središča slovenjgraške gospoščine. V 16. in 17. stoletju se je zvrstilo več lastnikov, od leta 1542 tudi brata Rottenberg, po katerih je menda dvorec dobil današnje ime.

Sredi 18. stoletja je prešel v last družine Kulmer, ki ga je prezidala, in takšen se je v temeljnih potezah ohranil do danes. V pritličju je mogočen portal z grbom grofov Kulmer in letnico 1755. Prostori so večinoma obokani ali okrašeni s kakovostnimi štukaturami. Med letoma 1901 in 1967 je v dvorcu delovala slovenska ljudska šola. Leta 1988 so med prenavljanjem odkrili prvotne zidove srednjeveškega stolpa, zatem je dvorec dobil današnjo podobo.

Danes

Dvorec Rotenturn je spomenik lokalnega pomena. V njem sta sedež Mestne občine Slovenj Gradec in poročna dvorana. Atrij dvorca z arkadnim hodnikom služi tudi v kulturne namene kot prireditveni prostor, kjer je poleti tradicionalni mednarodni filmski festival SHOTS.

Dvorec Rotenturn

Dvorec Rotenturn stoji na obrobju Slovenj Gradca in je zdaj sedež Mestne občine Slovenj Gradec, v njem pa je tudi poročna dvorana.