Cerkev sv. Marije Vnebovzete, Homec

Pri Šentvidu pri Graški gori sta hudobec in župnik stavila, ali bo župnik prej končal mašo ali pa bo prej hudobec prinesel skalo na Uršljo goro in jo tam spustil v jamo, da bo notri ostalo jezero. Hudobec je vzel skalo pri gradu Vodriž, vendar je bil prepočasen in je spustil kamen sredi doline. Tako je nastal Homec.

Cerkev sv. Marije Vnebovzete leži na Homcu v nadžupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Posebnost

V cerkvi visijo na stenah v stranskih ladjah številne nabožne slike in predmeti kot pokloni romarjev homški Mariji v zahvalo in prošnjo za uslišanje.

Značilnosti

Domnevna povezava med gradom (kasnejšo cerkvijo sv. Pankracija) nad Starim trgom s Homcem, sv. Martinom in sv. Jurijem bi bila v tem, da je bil župan krščen pri sv. Martinu, svojo oblast prejel na Homcu in bil pokopan pri sv. Juriju.

Če mitično pokrajino Mislinjske doline razumemo kot prostor staroslovanske župe, bi njeno simbolno središče z obredom ustoličevanja pričakovali na Homcu.

Na Homcu je zgrajena (1436) cerkev, posvečena Marijinemu vnebovzetju (15. avgust).

Danes

Cerkev je od leta 2009 sprejeta v Zvezo Marijanskih svetišč v vesoljni Cerkvi s pravico do popolnega odpustka.