Podružnična cerkev sv. Jurija na Legnu

Generacije domačinov in družin, ki so opravljale naloge ključarjev cerkve sv. Jurija, so iz roda v rod prenašale sporočila, da se pod cerkvenim tlakom nekaj nahaja. Da je izročilo resnično, je potrdila domačinka Mira Strmčnik Gulič, arheologinja, ki je leta 1993 vodila arheološka izkopavanja v cerkvi in odkrila ostanke starejših sakralnih prezidav in grobov.

Spada med romanske cerkve s polkrožno apsido, ki jo je pozneje, še v romaniki, nadomestil korni zvonik. Cerkev je bila lastniška.

Posebnost

Ostanki zgodnjesrednjeveške cerkve z grobiščem, ena redkih raziskanih zidanih cerkva iz zadnje tretjine 9. in 10. stoletja na območju jugovzhodnih Alp.

Objekt skozi zgodovino

Pod zidovi zgodnjesrednjeveške cerkve so bile odkrite še tri starejše jame.

Cerkev je usmerjena proti sončnemu vzhodu, tako da na določeno mesto glavnega oltarja posije sonce na jurjevo (24. april), na dan zavetnika cerkve. Lokacija je prizorišče Jurijeve mitološke zgodbe.

Spada med romanske cerkve s polkrožno apsido, ki jo je pozneje, še v romaniki, nadomestil korni zvonik. Cerkev je bila lastniška.

Danes

Cerkev sv. Jurija je podružnična cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, v njej se izvajajo bogoslužja, poroke, kulturne prireditve in koncerti, blagoslov konj na jurjevo ter turistični ogledi vodenih skupin in posameznikov.